Cenník služieb

Cenník služieb:

Cena informačnej stránky o Vašom ubytovacom zariadení zobrazených na našej stránke:

-          20 EUR bez DPH (24 EUR s DPH) na mesiac minimálna dĺžka trvania zmluvy je 6 po sebe idúcich mesiacov.

-          200 EUR bez DPH (240 EUR s DPH) pri objednaní na 12 mesiacov

V cene je zahrnuté spracovanie informačnej stánky o Vašom zariadení i s mini galériou, mailom, kontaktom.

Objednávky adresujte:

svajda@tristar.sk

 

Archív