Pamiatky


Nad obcou Lúčka si prehliadnite zrúcaninu ranogotického opevneného kostola z 13. storočia. Obec je zároveň jedinou chránenou vidieckou pamiatkovou zónou rožňavského okresu. Uvidíte tu zachované murované rol’nícke domy.

Kostol v Lúčke bol postavený v polovici 13. storočia. Od roku 1409 bol súčasťou turnianského hradného panstva, počas husitských bojov sa dostal do rúk Jiskrovcov, vd’aka čomu je domácimi dodnes označovaný ako husitský kostol. Využívaný bol do roku 1925. Do súčasnosti sa zachovalo murivo po obvode kostola, aj čast’ obranného muru s vežou. Cely areál kostola bol zakonzervovaný a pravidelne je upravovaný. V posledných rokoch je kostol využívaný na bohoslužbu Cirkvi československej husitskej v deň výročia smrti Majstra Jana Husa, 6.jula. Husitskú tradíciu si tu pripomínajú pod holým nebom.

 V Štítniku, v evanjelickom kostole, si pozrite najstarší organ na Slovensku z roku 1723. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Najvzácnejšiu súčasť kostola tvoria nástenné mal’by. Najstaršie vznikli v po-slednej tretine 14. storočia, d’alsie koncom 15. storočia a najmladšie zdobia kostol od začiatku 16. storočia.

Súčastou kostola je gotická krstiteľnica z bronzu z roku 1454, renesančno-barokový oltár z roku 1636 i ranobaroková kazateľnica z roku 1693. Atraktívnosť kostola dopĺňajú ranobarokové a renesančno-barokové epitafy či náhrobné kamenné dosky. Kostol v Štítniku si po predchádzajúcej dohode na čísle +421 58 793 13 42 môžete prezriet1 celoročne.


Zaujímavosťou Štítnika je aj zrúcanina bývalého hradu Bebekovcov, z ktorého sa zachovali zrúcaniny niektorých bášt, pôvodný vchod a zvyšky základov. V súčasnosti sú niektoré z budov hradov využívane odborným učilišt’om. Do areálu sa dostanete jednoducho, stačí zazvoniť pri bráne.


V obci Plešivec nájdete goticky kostol z prvej polovice 14. storočia s jedinečnými freskami, zvonicu z roku 1807 a stoličný dom z roku 1719. Rod Bebekovcov si obec zvolil za sidlo a postavili tu hrad. Zachovala sa z neho len mala čast’ jedného z múrov.

 Ožd’anoch vás zaujme kaštiel’ postavený na pozostatkoch hra’du zo 14. storočia. Postavili ho v prvej polovici 17. storočia a hoci ho v 18. storočí prestavali, začal chátrať.

Pozostatky hradu si môžete prezriet’ aj v obci Brzotín. Stál tu pravdepodobne od roku 1293 a dnes tu nájdete už len pozostatky múru. Ďalšie pozostatky hradov Gemera sú napríklad hrad Blh, Pohansky, Drienčansky.

Zaujímave pamiatky nájdete aj v obciach Ochtiná s románsko-gotickým kostolíkom z 13. storočia, Kocel’ovciach s gotickým kostolom zo 14. storočia a rovnako starými freskami. Kostol Nanebovzatia Panny Marie s najstaršou známou mal’bou zobrazujúcou banské práce v strednej Európe uvidíte v Rožňave. Pri Hrušove si pozrite kaplnku svätej Anny z prelomu 14. a 15. storočia.


V Rožňave stojí za prehliadku Kalvaria z roku 1741, 36,5 metrova strážna mestská veža a banícke múzeum založené v roku 1902. Venované je vývoju baníctva od jeho počiatkov do súčasnosti. Otvorené je celoročne v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Podrobnosti na www.banmuz.sk.

 

Zájdite aj do Revúcej s budovou prvého slovenského gymnázia, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, Tisovca s rodným domom publicistu, novinára a politika Vladimíra Clementisa, Kobeliarova s pamätným domom spisovatel’a Pavla Jozefa Šafarika, Vyšnej Slanej s pamätnou izbou autora Fraňa Král’a alebo Čiernej Lehoty s pamätnou izbou Slovenského národného povstania.


Archív