Zima na Gemeri

 ski-mlynky-dedinky-gugel-biele-vody

 

Lyžiarske stredisko SKI Mlynky je zložené z troch ly­žiarskych stredísk. Dedinky svojím návštevníkom ponúkajú jednu zjazdovú trat’ s dĺžkou 0,45 km a prevýšením 80 metrov. Tento nenáročný svah je ideálny pre začiatočníkov alebo rodiny s det’mi. Zabezpečený je technickým snehom aj umelým osvetlem. V ponuke služieb strediska nájdete skiservis, občerstvenie i ubytovanie.   Lyžiarsku  výstroj si môzete požičat’ v stredisku Mlynky – Biele Vody, ktoré je vzdialené iba 3 kilometre.

V stredisku Mlynky -
Gugel’ n
ájdete 6 zjazdoviek: 2 I’ahke, 3 stredne t’ažké a jednu t’ažkú. Celková dĺžka tratí je vyše 5,5 kilometra, prevýšenie je 201 metrov. Takmer 2,5 kilometra tratí je zabezpečených tech­nickým snehom. V stredisku môžete navštívit’ bufet, reštauráciu, využit’ bezplatné parkovisko. Služby skiservisu a požičovne lyží nájdete v stredisku Mlynky.

Menej náročným lyžiarom odporúčame návštevu stre­diska Mlynky – Biele Vody. Jeho súčast’ou je jedna I’ahká zjazdovka s dĺžkou 450 metrov a prevýšeím 92 metrov, zabezpečená snehovými delami aj večerným osvetlením. V stredisku sa nachádza skiservis, pozičovňa lyžiarskych potrieb, lyžiarska škôlka a škola, ponuka občerstvenia. Komplex SKI Mlynky taktiež ponúka 35 km bežkárskych traí.


V tesnéj blízkosti hotela Raj sa nachádza stredisko De­dinky – Dobšinská Maša s jednou I’ahkou 300 metrovou zjazdovkou. Je vhodná pre začiatočníkov a nenáročných lyžiarov.

V Bánove pri Tisovci prevádzkuje lyžiarske stredisko SKI klub Tisovec Banovo. V stredisku sa nachádzajú 3 zjazdovky s celkovou dĺžkou vyše 2 kilometrov, stredisko disponuje aj umelým zasnežovaním. Rodinám s det’mi je k dispozícii lyžiarska školka. 

V okrese Rožňava nájdete lyžiarske stredisko SKI Rejdová. K dispozícii sú 3 lyžiarske vleky (960 m, 400 m a detský vlek). Dve kratšie zjazdovky sú zasnežované technickým snehom. 

V ned’alekej obci Vyšná Slaná, blizko Dobšinej, je ly­žiarske stredisko Július. Lyžovat’ môžete na 1100 m dlhéj zjazdovke obsluhovanéj dvoma lyžiarskými vlekmi. Stredisko disponuje umelým zasnežovaním a osvetle­ním a ponúka aj večerné lyžovanie. Občerstvit’ a ubytovat1 sa môžete v chate Radzim. 

Na hranici Gemera, v
ly
žiarskom stredisku Telgárt si môzete vybrat’ z trás rôznej náročnosti s celkovou dĺž­kou vyše 3 km. Čast’ z nich je zasnežovaná umelým snehom. Nachádza sa tu požičovňa lyžiarskej výbavy, v obci je prírodná plocha na korčul’ovanie. 

V lyžiarskom stredisku Vernár – Studničky môzete vy­užit’ 1250 metrov lyžiarských tratí a 5 kilometrov tratí na bežkovanie. Prevýšenie strediska je 180 metrov, zabezpečené je snehovými delami. Stredisko dopĺňajú požičovňa lyžiarskej výbavy a stravovacie služby.

Bežkovanie

Ponuka trás Slovenského raja určených na bežkovanie je takmer neobmedzená. K dispozícii sú všetky značené turistické chodníky, dokonca aj zamrznutý tok rieky Hornád.

Približne 20 kilometrov upravovaných trás na bežkovanie je pripravených v SKI CENTRE Mlynky. Nájdete ich v častiach Mlynky, Havrania dolina,
Prostredn
ý Hámor, Biele vody či Okrúhla jama. Na piatich kilometroch bežeckých trás si môžete zabežkovat’ v stredisku Vernár Studničky.

V sedle Grajnár je pre vás pripravených 5 značených tratí v dĺžke 3, 5, 6, 10 a 13 kilometrov. Obe vás prevedú okolitým lesom a zaujímavým terénom prechadzajúcim cez doliny a mierne
zjazdy. Na z
áver vás čaká zjazd, ktorý môžu využit’ aj deti na sánkovanie alebo bobovanie.

 

Lezenie v ľade 

Slovenský raj je doslova rajom pre milovkov
extr
émnych športov.
Lezenie v I’adoch
si
tu m
ôžete vychutnávat od začiatku decembra do 15. marca. V prípade ideálnych prírodných
podmienok sa pripravte na teploty
nie vyššie
ako -14°C a hr
úbku I’adu viac ako 15 centimetrov. Areál vyhradený na I’adolezenie nájdete napríklad v Letanovskom Mlyne. Počas celej zimy sú k dispozícii zamrznuté prírodné toky v
roklin
ách
Slovenskeho raja.

• Vel’ký Sokol: Malý vodopád,
Vel’k
ý vodopád, Kamenné vráta

• Piecky: Vel’ký
I’adop
ád

• Suchá Belá: Misový I’adopád, Mad’arský I’adopad, I’adopád Roklina, Okienkové I’adopády, Korytkový a Bočný I’adopád

• Klastorská roklina: Barania hlava, Dúhový
I’adop
ád, Kaskáda, Krížový I’adopád, Úzky
a Z
áclona

• Prielom Hornádu: Bulderling
I’adop
ád, Ladopád profesora Jakubca a Letanovský I’adopád

« Dolná časť rokliny Kysel’: Barikádový a Kaplnkový I’adopád, Obrovský vodopád,
Kotol Obrovsk
ého I’adopádu

• Malý Kysel’: Kaskádový,
Rohov
ý a Múrový
I’adop
ád

• Sokolia
dolina:
Skalný a Závojový I’adopád, Kaskáda bruch, Kaskáda po druhý most, Druhý most do vrcholu.

zdroj: www.slovenskyraj.sk/ladolezenie

 

Archív